Mati Lukk

Mati   Lukk   (1961)   õppis   kontrabassi   Tallinna   Muusikakeskkoolis   ja Tallinna   Riiklikus   Konservatooriumis   Kaupo   Olt’i   juures.   1984.   aastal osales   ta   endise   Nõukogude   Liidu   kontrabassimängijate   konkursil Petroskois,   kus   pääses   finaali   ja   sai   diplomi.   Samal   aastal   leidis   aset ka    esimene    soolokontsert.    1985.    aastal    esines    ta    esimest    korda solistina       koos       orkestriga,       sealhulgas       Eduard       Tubina       80. sünniaastapäevale   pühendatud   kontserdil   Tallinnas,   kus   mängis   E. Tubina    Kontrabassikontserti.    Mati    Lukk    on    mänginud    mitmetes orkestrites:        Eesti        Raadio        Kammerorkester,        ERSO,        Turu Linnaorkester,   Kuopio   Linnaorkester,   Malmö   SO,   Põhjamaade   SO, Corelli        Barokkorkester,        Tallinna        Barokkorkester,        Tallinna Kammerorkester,   Le   Concert   Olympique.   Alates   2000.   a.   on   ta   ERSO kontrabassirühma     kontsertmeister.     Kammermuusikuna     on     ta tegutsenud   ansambleis   Barocco   Revaliensis,   Turku   Ensemble,   NYYD Ensemble,    Ensemble    YXUS,    Corelli    Consort,    Floridante.    Ta    on lindistanud     kontrabassimuusikat     Eesti     Rahvusringhäälingule     ja plaadistanud    E.    Tubina    Kontrabassikontserdi    firmale    „Melodija“ (1988).        Aastal        2012        ilmus        koostöös        ERSO        ja        Eesti Rahvusringhäälinguga   plaat   „CONTRABASSISSIMO!“,   kus   kõlavad   S: Kussewitzky,   E.   Tubina   ja   E.-J.   Rautavaara   kontrabassikontserdid.   Alates   2001.   aastast   õpetab   Mati   Lukk   Eesti   Muusika-   ja   Teatriakadeemias, sügisest   2015   dotsendina.   Aastail   2001   –   2003   oli   Mati   Lukk   üks   Hiiumaa   Kammermuusikapäevade   organiseerijaid.   2004.   a.   korraldas   ta Tallinnas    kontrabassimuusikapäevi    „Ludvig    Juht    110“    ning    2014    a.    kontrabassipäeva    „Ludvig    Juht    120“.    Talle    on    omistatud    noorte lavajõudude    1.    preemia    (1985),    Soome    Sümfooniaorkestrite    Ühingu    kuldne    teenetemärk    (1992)    ning    Eesti    Kultuurkapitali    helikunsti sihtkapitali aastapreemia kontserttegevuse eest (2002). Mati   Lukk       (1961)   studied   double   bass   at   the   Tallinn   Music   High   School   and   at   the   Tallinn   State   Conservatoire   with   Kaupo   Olt.   In   1984,   he participated   in   the   Soviet   Union   Double   Bass   Contest   at   Petrozavodsk,   made   it   to   the   finals   and   received   a   Diploma.   His   first   solo   concert took   place   in   the   same   year.   In   1985,   he   performed   for   the   first   time   as   a   soloist   with   an   orchestra,   including   a   concert   dedicated   to   Eduard Tubin's 80th birthday in Tallinn, where he played the E. Tubin's Double Bass Concert. Mati   Lukk   has   worked   in   several   orchestras:   Estonian   Radio   Chamber   Orchestra,   ERSO,   Turku   City   Orchestra,   Kuopio   City   Orchestra,   Malmö SO,   Nordic   SO,   Corelli   Baroque   Orchestra,   Tallinn   Baroque   Orchestra,   Tallinn   Chamber   Orchestra,   Le   Concert   Olympique.      Since   2000   He has   been   the   concertmaster   of   the   ERSO   double   bass   group.      As   a   chamber   musician,   he   has   worked   in   the   ensemble   Barocco   Revaliensis, Turku Ensemble, NYYD Ensemble, Ensemble YXUS, Corelli Consort, Floridante. He    has    recorded    double    bass    music    for    the    Estonian    National    Broadcasting    and    E.    Tubin's    Double    Bass    Concert    for    the    company "Melodija"   (1988).      In   2012,   in   collaboration   with   ERSO   and   the   Estonian   National   Broadcasting,   a   record   "CONTRABASSISSIMO!"   was released with Eduard Tubin’s and S. Koussevitzky’s double bass concertos. Since   2001,   Mati   Lukk   has   been   teaching   at   the   Estonian   Academy   of   Music   and   Theater,   and   as   an   assistant   professor   since   autumn   of 2015. In   the   years   2001-2003,   Mati   Lukk   was   one   of   the   organizers   of   the   Hiiumaa   Chamber   Music   Days.   In   2004   he   organized   Doubles   Music Days in Tallinn "Ludvig Juht 110" and in 2014. the Double Bass Day "Ludvig Juht 120". He   has   been   awarded   the   First   Prize   of   Young   Performers   (1985),   the   Gold   Medal   of   the   Association   of   Finnish   Symphony   Orchestras     (1992) and The Annual Prize of the Estonian Cultural Endowment for concert activity  for the Year (2002).
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET