Kärdla Kammerkoor

Kärdla Kammerkoor loodi 2011. aastal. Koori asutaja ja dirigent on Raili Kaibald. Hoolimata oma väga erinevast taustast ja huvidest ühendab lauljaid armastus koorimuusika vastu. Kooris laulavad erinevate valdkondade ja elualade esindajad juhid, kunstnikud, müüjad, elektrikud, õpetajad jne. 2012. aastal andis koor oma esimese jõulukontserdi, samuti on üles astutud mitmetel Hiiumaa olulistel sündmustel. Suvel 2013. esindas koor Kärdla linna Sillamäe Merepäevadel ning osales Pühalepa muusikafestivalil. 2014. aastal laulis koor laulupeol ja Hiiu Folgil. Oma tegevuses peab koor murranguliseks 2014. aasta detsembris toimunud kontserti, kus tuli ettekandele Vivaldi „Magnificat“ orkestri ja tunnustatud solistidega. Kooriga on töötanud tunnustatud dirigendid Toomas Kapten, Veronika Portsmuth, Küllike Joosing ja Valter Soosalu. Hääleseadega on abistanud Triin Ella. Koori oluliseks tegevussuunaks laulmise kõrval on Hiiumaale tuua kõrgel tasemel muusikuid. 2016. aasta suvel külastas Hiiumaad kammerkoor Voces Musicales, kes tõi esmakordselt saare publiku ette kõik Bachi motetid. Kärdla Kammerkoor on andnud Hiiumaal ühiskontserte mitmete väga heal tasemel kooridega: kammerkoor Helü, Eesti Kultuurpealinna Segakoor, EBS kammerkoor, Tartu Ülikooli Naiskoor. 2017. aastal korraldas Kärdla Kammerkoor koostöös Käina Huvi- ja Kultuurikeskusega EV 100 kingitusena kontserdi „Ilu kuulub Hiiumaale“. 2017-2018 korraldas koor mitmeid ühised kontserdikülastusi, et avardada oma silmaringi. Saarel anti mitmeid kontserte „Taas punab pihlapuu“ ( koostöös EBS kammerkooriga Emmastes) „Õhtu ilu“ Kõrgesaares ning „Valgusele“ (koostöös Stockholmi Cantuscören kooriga) Käinas ja Kärdlas. 2019. aastal laulis koor koos Tallinna Muusikakeskkooli noormeeste ansambliga "Kolm musketäri" ning anti ühiskontsert "Ilus oled, isamaa" Kärdla Mudilaskoori Tallinna Muusikakeskkooli Mudilaskooriga. Soovime, et koorimuusika leiaks üles palju lapsi ja noori. Koori motoks on Gideon Kremeri jagatud mõte: „Me ei taha olla mitte ainult kuulatavad, vaid kuulata ka midagi ise. Jääda hingelt nooreks ja jätkata rännakuid tundmatutel radadel koos riskantsete ideedega. Kärdla Kammerkoor (chamber choir) was established in 2011. The choir's founder and conductor is Raili Kaibald. Despite their very different background and interests of leaders, artists, sellers, electricians, teachers, etc the singers are combined by love for choral music. In 2012, the choir gave its first Christmas concert, as well as performed at several important events in Hiiumaa. In the summer of 2013, the choir represented the town of Kärdla on Sillamäe Sea Days and participated in the Pühalepa Music Festival. In 2014, the choir sang at the Sing and Dance Festival and Hiiu Folk. The most groundbreaking event was in December 2014, when was presented a performance of Vivaldi's "Magnificat" with an orchestra and recognized soloists. The choir has worked with many well known conductors as Toomas Kapten, Veronika Portsmuth, Küllike Joosing and Valter Soosalu. Triin Ella has helped with the voice setting. In addition to singing, the choir's main line of action is to bring sophisticated musicians to Hiiumaa. In the summer of 2016, chamber choir Voces Musicales visited Hiiumaa island for the first time, bringing all Bach's motets to the audience. Kärdla kammerkoor has given concerts in Hiiumaa with several very appreciated choirs: chamber choir Helü, Mixed Choir of Estonian Cultural Capital, EBS Chamber Choir, Tartu University Female Choir. In 2017, Kärdla Kammerkoor, in cooperation with Käina Hobby and Culture Center, organized a concert "Beauty belongs to Hiiumaa" as a gift for EV 100. In 2017-2018, the choir organized numeral trips to different concerts to broaden their horizons. Several concerts were given on the island - "Rowan is blushing again" (in cooperation with EBS Chamber Choir in Emmaste), "Evening Beauty" in Kõrgessaare and "For the Light" (in cooperation with the Cantuscören Choir of Stockholm) in Käina and Kärdla. In 2019, the choir sang together with Tallinn Music High School ansamble "Three Musketeers" and stepped up in joint concert "Beautiful You, Fatherland" with Kärdla Mudilaskoor (Children's choir) and Tallinn Music High School Children's Choir. We wish the choral music would reach many children and young people. The motto of the choir is Gideon Kremer's shared idea: “We don't just want to be listened to, but to listen to something ourselves. Stay young at heart and keep exploring.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET