Welcome

Estonia brings together regular participants of Moscow Homecoming Festival and their friends from other countries. The festival was created and supported by musicians from Estonia, Russia, Germany, Switzerland, Italy and others. The main objectives of the Hiiumaa Homecoming Festival is to bring together world class musicians from other the world (more than 15 countries), to introduce the art of these musicians to the Estonian public and guests of Estonia, to perform the masterpieces of chamber music including premiere works.  A lot of music was written especially for the Homecoming Festival. Hiiumaa Homecoming Festival 2017 will introduce the premiere of work written by Lauri Jõeleht for oboe, violin and string orchestra “Horizont”.  In Estonia it is difficult to find a place with more picturesque nature than it is on the island of Hiiumaa. It is the second largest island which was formed as a result of a meteor explosion. Moreover, it is one of the oldest islands in the world. The island combines historical culture of the Scandinavian countries, Estonia, Germany and Russia. From   July   of   2006   Hiiumaa   Island   became   the   summery   place for    Homecoming    Music    Festival.    Due    to    the    location    of    the island   between   Russia   and   Europe,   the   festival   has   become   a "bridge"     and     a     place     of     communication     musicians     from different countries. Over   the   years,   more   than   40   concerts   were   performed   there. Concerts    are    always    held    at    interesting    places.    The    ancient manor    houses,    churches,    museums    and    open    areas    on    the beach   area   at   the   foot   of   the   oldest   lighthouse   in   northern Europe,    Kōpu.    The    most    important    place    for    the    festival    is Hiiumaa   Museum.   There   is   a   grand   piano,   which   belonged   to the   composer   Rudolf   Tobias.   The   Museum   has   kindly   given   us the opportunity to play this instrument at our concerts. All    our    musicians    are    associated    with    international    careers, such    as    teaching    in    various    universities,    as    well    as    active participation   in   master   classes   around   the   world.   The   master classes    and    Workshops    on    the    island    have    a    well-equipped music   school,   as   well   as   the   Cultural   Centre   in   the   capital   of Kärdla. The   idea   was   supported   by   the   government   and   was   awarded by   one   of   the   most   important   cultural   awards   of   Estonia,   the "The Pearl of Culture".
XII. HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL 27 JULY - 2 AUGUST 2017
Music and Video by Anton Dressler
Hiiumaa Homecoming muusikafestival toob kokku Moskva Homecoming Festivali iga-aastased osalejad ning sõbrad teistest riikidest. Festival algatati tänu Eestist, Venemaalt, Saksamaalt, Šveitsist, Itaaliast ja teiste riikide muusikute toetavale panusele. Hiiumaa Homecoming festivali peamiseks eesmärgiks on kokku tuua erinevate riikide maailmaklassi tasemel muusikuid (enam kui 15 erinevast riigist). Selleks et tutvustada maailma muusikat Eesti muusikutele ja festivali külastajatele. Sealhulgas esitada kammermuusika meistriteoseid ja muusikalisi esmaesitlusi. Hiiumaa Homecoming festivali raames on valminud mitmed heliteosed. 2017. a festivalil esitatakse esmakordselt Lauri Jõelehe teost “Horizon” oboele, viiulile ja keelpillidele. Eestis on keeruline leida maalilisema loodusega paika kui Hiiumaal. See on meie suuruselt teine saar, mis tekkis meteoriidiplahvatuse tulemusena. Lisaks on see maailma üks vanimaid saari. Saarel on ühendatud ajaloolised Eesti, Skandinaavia, Saksa ja Vene kultuurid. Hiiumaa Homecoming muusikafestivali suvepaigaks on Hiiumaa alates 2006. aasta juulist. Kuna saar on ühtlasi lähedal Venemaale ja Euroopale, on festivalist saanud "sild" ja kokkusaamispaik eri riikide muusikute vahel. Aastate jooksul on seal peetud üle 40 kontserdi huvitavates kohtades. Muistsed mõisahooned, kirikud, muuseumid ja vabaõhu -ja rannaalad Põhja-Euroopa vanima majaka ümbruses, Kõpus. Festivali kõige olulisem koht on Hiiumaa Muuseum. Seal paikneb tiibklaver, mis kuulus helilooja Rudolf Tobiasele. Muuseum on meil lahkelt lubanud seda oma kontsertidel mängida. Kõigil meie muusikutel on rahvusvahelised karjäärid, näiteks õpetavad nad erinevates ülikoolides ning võtavad aktiivselt osa erinevatest meistriklassidest üle maailma. Hiiumaa meistriklassidel ja õpikodadel on hästivarustatud muusikakool ja kultuurikeskus pealinnas Kärdlas. Projekti toetab Eesti valitsus ja seda tasustati ühe Eesti tähtsaima kultuuriautasu - Kultuuripärliga.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival