Timur Yakubov

Timur     Yakubov     on     sündinud     1976     a     Moskvas     ning     alustas viiulimänguga viieaastaselt. Ta    õppis    Gnessini    muusikakoolis    koos    Natalia    Fikhtengolzi    ja    E. Ozoliga. 1994.     aastal     kutsuti     ta     Venemaa     Kultuurifondi     poolt     liituma programmiga     “New     Names     International”.     Selline     sissejuhatus sillutas       tee       pikale       kontsertide       seeriale       rahvusvahelistel kammerfestivalidel. Tema    ulatuslikud    kontserdireisid    hõlmasid    maailma    tähtsamaid pealinnu.   Seega   esines   ta   kammermuusikakontsertidel   nii   solistina kui     ka     orkestrandina     Šveitsis,     Austrias,     Jaapanis,     Venemaal, Mehhikos ja Prantsusmaal. 1994.   aastal   astus   Timur   Moskva   Riiklikku   Konservatooriumi,   kus õppis   professorite   S.   Kravtsenko   (viiul),   A.   Koshvanets   (viiul)   ja   D. Shebalin (keelpillikvartett) käe all. Hiljem jätkas ta õpinguid Genfi konservatooriumis. Tema õpetajateks olid Gabor Takacs-Nagy ja M.Kiener. Quatour   Fratres'i   liikmena   sai   Timurist   Itaalias   (2000)   Caltanissetta   rahvusvahelise   kammermuusika   konkursi   laureaat.   Läbi   Hispaanias toimunud   Santanderi   festivali   (2002)   sai   kvartett   võimaluse   õppida   koos   Hageni   Quarteti   liikme   R.   Schmidtiga.      Quatuor   Fratres   on koostööd   teinud   pajude   kammermuusika   virtuoosidega   nagu   Valentid   Berlinski   Borodini   Quartetist,   Philippe   Audoli   Quatuor   Ludwigist,     Sandor Devich Bartok Quartetist kui ka Sigiswald ja Barthold Kuijkeniga. 2005   a   auhinnati      Quatuor   Fratrest   esikohaga   Musique   de   Chambre   de   l’Association   des   Amis   et   Anciens   Elèves   du   Conservatoire Supérieur   de   Musique   de   Genève   konkursil.   Hiljem   samal   aastal   Saksamaal   Weimaris   pälvis   kvartett   ka   Joachim   Chamber   Music   võistlusel finalisti aukirja. 2006 a auhinnati kvartetti esikohaga Belgias Brugesi Musica Antiqua International konkursil. 2008. aastal määrati Timur professor G. Takasc-Nagy assistendiks La Haute Ecole de Musique de Genève's. 2009   liitus   Timur   Aviv   Quartetiga   ning   on   sellest   ajast   saati   esinenud   maailma   esinduslikemais   kammermuusika   saalides   nagu   Wigmore Hall   ja   Southbank   Centre   Londonis,   Colmar   Intrnational   Festival   Prantsusmaal,   Vienna   Konzerthaus,   Alte   Oper   Frankfurtis,   De   Doolen Rotterdamis, Concertgebouw Amsterdamis, Der Kammermusiksaal Berliinis ja paljudes teistes. Selle   salvestused   Naxosele,   kaasa   arvatud   Franz   Anton   Hoffmeisteri,   Erwin   Schulhoff   ja   Erno   Dohnanyi   teosed   on   kõrgesti   hinnatud   nende vaimuhaarde värskuse ja keelpillikvarteti tippklassi esituse poolest. 2014-2015 oli Timur kaasatud arvukatesse projektidesse kui Orchestra of the Age of Enlightenment vioola kontsertmeister. 2016 nimetati Timur  Residetie Orkestri vioola kontsertmeistriks ja Den Haag Kuningliku konservatooriumi vioola professoriks. Timur on üles astunud soolo vioola mängijana paljudes riikides sh Venemaa, Sveits, USA, ja paljud teised. Kammermuusikuna    on    ta    esinenud    paljude    silmapaistvate    artistidega    nagu    B.    Kuijken,    A.Ogrinchouk,    M.    Rysanov,    B.    Brovtsyn,    B. Andrianov, G. Lipkind, P. Bruns, N.Gvetadze ja paljud teised. Timur Yakubov was born in 1976 in Moscow and began playing violin at the age of 5. He   studied   in   Gnessin   Music   School   with   Natalia   Fikhtengolz   and   E.   Ozol.   In   1994,   he   was   invited   by   the   Russian   Culture   Foundation   to   join the “New Names” International Program. This introduction paved the way for long series of concert engagements in International festivals. His   extensive   concert   tours   covered   major   world   capitals.   He   thus   performed   as   soloist   and   as   orchestra   concertmaster   in   Switzerland, Austria, Japan, Russia, Mexico and France. In   1994,   Timur   entered   the   Moscow   State   Conservatory   where   he   studied   under   Professors   S.   Kravchenko   ,   A.   Koshvanets,   and   D. Shebalin. Later on Timur pursued his studies at the Geneva Conservatory. His teachers were Gabor Takacs-Nagy and M.Kiener. As   a   member   of   the   Quatuor   Fratres,   Timur   became   a   laureate   of   the   International   Chamber   Music   Competition   in   Caltanissetta,   Italy (2000).   It   was   through   the   Festival   de   Santander,   Spain   in   2002   that   the   Quartet   received   the   opportunity   to   study   with   R.   Schmidt, member   of   the   Hagen   Quartet.   Quatuor   Fratres   worked   with   some   major   chamber   music   personalities,   such   as   Valentin   Berlinski   of   the Borodin Quartet, Philippe Audoli of the Quatuor Ludwig, Sandor Devich of the Bartok Quartet as well as Sigiswald and Barthold Kuijken. In   2005   the   Quatuor   Fratres   were   awarded   First   Prize   of   the   Concours   de   Musique   de   Chambre   de   l’Association   des   Amis   et   Anciens   Elèves du   Conservatoire   Supérieur   de   Musique   de   Genève.   Later   that   year,   they   obtained   the   Honor   Diploma   as   finalist   of   the   Joachim   Chamber Music   Competition   in   Weimar,   Germany.   In   2006,   the   quartet   was   awarded   the   First   Prize   of   the   Musica   Antiqua   International   Competition in Bruges, Belgium. In   2008,   Timur   was   appointed   Assistant   of   Professor   G.Takasc-Nagy   in   La   Haute   Ecole   de   Musique   de   Genève   and   Professor   of   Violin   at   the Conservatoire de Musique de Genève. In   2009,   Timur   joined   The   Aviv   Quartet.   Since   then   he   has   performed   in   the   world's   leading   chamber   music   venues   including   Wigmore   Hall and   Southbank   Centre   in   London,   the   Colmar   Intrnational   Festival   in   France,   Vienna   Konzerthaus,   Alte   Oper   in   Frankfurt,   De   Doolen   in Rotterdam, Concertgebouw in Amsterdam, Der Kammermusiksaal in Berlin and many others. Its   recordings   for   Naxos,   including   works   by   Franz   Anton   Hoffmeister,   Erwin   Schulhoff   and   Erno   Dohnanyi,   have   been   highly   acclaimed   for their freshness of spirit vivacity, and top class quality of string quartet performing. In 2014-2015 Timur was invited for several projects as principal violist in the Orchestra of the Age of Enlightenment. In 2016 Timur is appointed principal viola at the Residetie Orkestr and viola professor at the Den Haag Royal Conservatory. Timur   has   performed   as   viola   soloist   in   many   countries   including   Russia,   Switzerland,   USA   and   many   more.   As   a   chamber   musician,   he   has performed   with   many   today’s   outstanding   artists   such   as   B.   Kuijken,   A.Ogrinchouk,   M.   Rysanov,   B.   Brovtsyn,   B.   Andrianov,   G.   Lipkind,   P. Bruns, N.Gvetadze and many others.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET