Timur Yakubov

Timur Yakubov on sündinud 1976 a Moskvas ning alustas viiulimänguga viieaastaselt. Ta õppis Gnessini muusikakoolis koos Natalia Fikhtengolzi ja E. Ozoliga. 1994. aastal kutsuti ta Venemaa Kultuurifondi poolt liituma programmiga “New Names International”. Selline sissejuhatus sillutas tee pikale kontsertide seeriale rahvusvahelistel kammerfestivalidel. Tema ulatuslikud kontserdireisid hõlmasid maailma tähtsamaid pealinnu. Seega esines ta kammermuusikakontsertidel nii solistina kui ka orkestrandina Šveitsis, Austrias, Jaapanis, Venemaal, Mehhikos ja Prantsusmaal. 1994. aastal astus Timur Moskva Riiklikku Konservatooriumi, kus õppis professorite S. Kravtsenko (viiul), A. Koshvanets (viiul) ja D. Shebalin (keelpillikvartett) käe all. Hiljem jätkas ta õpinguid Genfi konservatooriumis. Tema õpetajateks olid Gabor Takacs-Nagy ja M.Kiener. Quatour Fratres'i liikmena sai Timurist Itaalias (2000) Caltanissetta rahvusvahelise kammermuusika konkursi laureaat. Läbi Hispaanias toimunud Santanderi festivali (2002) sai kvartett võimaluse õppida koos Hageni Quarteti liikme R. Schmidtiga. Quatuor Fratres on koostööd teinud pajude kammermuusika virtuoosidega nagu Valentid Berlinski Borodini Quartetist, Philippe Audoli Quatuor Ludwigist, Sandor Devich Bartok Quartetist kui ka Sigiswald ja Barthold Kuijkeniga. 2005 a auhinnati Quatuor Fratrest esikohaga Musique de Chambre de l’Association des Amis et Anciens Elèves du Conservatoire Supérieur de Musique de Genève konkursil. Hiljem samal aastal Saksamaal Weimaris pälvis kvartett ka Joachim Chamber Music võistlusel finalisti aukirja. 2006 a auhinnati kvartetti esikohaga Belgias Brugesi Musica Antiqua International konkursil. 2008. aastal määrati Timur professor G. Takasc-Nagy assistendiks La Haute Ecole de Musique de Genève's. 2009 liitus Timur Aviv Quartetiga ning on sellest ajast saati esinenud maailma esinduslikemais kammermuusika saalides nagu Wigmore Hall ja Southbank Centre Londonis, Colmar Intrnational Festival Prantsusmaal, Vienna Konzerthaus, Alte Oper Frankfurtis, De Doolen Rotterdamis, Concertgebouw Amsterdamis, Der Kammermusiksaal Berliinis ja paljudes teistes. Selle salvestused Naxosele, kaasa arvatud Franz Anton Hoffmeisteri, Erwin Schulhoff ja Erno Dohnanyi teosed on kõrgesti hinnatud nende vaimuhaarde värskuse ja keelpillikvarteti tippklassi esituse poolest. 2014-2015 oli Timur kaasatud arvukatesse projektidesse kui Orchestra of the Age of Enlightenment vioola kontsertmeister. 2016 nimetati Timur Residetie Orkestri vioola kontsertmeistriks ja Den Haag Kuningliku konservatooriumi vioola professoriks. Timur on üles astunud soolo vioola mängijana paljudes riikides sh Venemaa, Sveits, USA, ja paljud teised. Kammermuusikuna on ta esinenud paljude silmapaistvate artistidega nagu B. Kuijken, A.Ogrinchouk, M. Rysanov, B. Brovtsyn, B. Andrianov, G. Lipkind, P. Bruns, N.Gvetadze ja paljud teised. Timur Yakubov was born in 1976 in Moscow and began playing violin at the age of 5. He studied in Gnessin Music School with Natalia Fikhtengolz and E. Ozol. In 1994, he was invited by the Russian Culture Foundation to join the “New Names” International Program. This introduction paved the way for long series of concert engagements in International festivals. His extensive concert tours covered major world capitals. He thus performed as soloist and as orchestra concertmaster in Switzerland, Austria, Japan, Russia, Mexico and France. In 1994, Timur entered the Moscow State Conservatory where he studied under Professors S. Kravchenko , A. Koshvanets, and D. Shebalin. Later on Timur pursued his studies at the Geneva Conservatory. His teachers were Gabor Takacs-Nagy and M.Kiener. As a member of the Quatuor Fratres, Timur became a laureate of the International Chamber Music Competition in Caltanissetta, Italy (2000). It was through the Festival de Santander, Spain in 2002 that the Quartet received the opportunity to study with R. Schmidt, member of the Hagen Quartet. Quatuor Fratres worked with some major chamber music personalities, such as Valentin Berlinski of the Borodin Quartet, Philippe Audoli of the Quatuor Ludwig, Sandor Devich of the Bartok Quartet as well as Sigiswald and Barthold Kuijken. In 2005 the Quatuor Fratres were awarded First Prize of the Concours de Musique de Chambre de l’Association des Amis et Anciens Elèves du Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. Later that year, they obtained the Honor Diploma as finalist of the Joachim Chamber Music Competition in Weimar, Germany. In 2006, the quartet was awarded the First Prize of the Musica Antiqua International Competition in Bruges, Belgium. In 2008, Timur was appointed Assistant of Professor G.Takasc-Nagy in La Haute Ecole de Musique de Genève and Professor of Violin at the Conservatoire de Musique de Genève. In 2009, Timur joined The Aviv Quartet. Since then he has performed in the world's leading chamber music venues including Wigmore Hall and Southbank Centre in London, the Colmar Intrnational Festival in France, Vienna Konzerthaus, Alte Oper in Frankfurt, De Doolen in Rotterdam, Concertgebouw in Amsterdam, Der Kammermusiksaal in Berlin and many others. Its recordings for Naxos, including works by Franz Anton Hoffmeister, Erwin Schulhoff and Erno Dohnanyi, have been highly acclaimed for their freshness of spirit vivacity, and top class quality of string quartet performing. In 2014-2015 Timur was invited for several projects as principal violist in the Orchestra of the Age of Enlightenment. In 2016 Timur is appointed principal viola at the Residetie Orkestr and viola professor at the Den Haag Royal Conservatory. Timur has performed as viola soloist in many countries including Russia, Switzerland, USA and many more. As a chamber musician, he has performed with many today’s outstanding artists such as B. Kuijken, A.Ogrinchouk, M. Rysanov, B. Brovtsyn, B. Andrianov, G. Lipkind, P. Bruns, N.Gvetadze and many others.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET