Pavel Strugalev

Pavel   Strugalev   sündis   1970.   aastal   Moskvas.   Ta   lõpetas   Moskvas Gnessini   muusika   erikooli      ja   Detmoldi   Muusikakeskkooli,   kus   ta   oli ühtlasi     professor     G.     Shmalfuse     assistent.     Pavel     on     Venemaa puhkpilli    mängijate    riikliku    võistluse    ja    rahvusvahelise    Fernand Gillet   konkursi   võitja.   Pavel   on   üks   väheseid   oboiste,   kes   on   üles astunud   soolokontserdiga   kuulsas   New   Yorgi   Carnegie   hallis.   Pavel on   olnud   esimene   oboist   Dresdeni   Filharmooniaorkestris   ja   Neue Filharmoonia    Westafaleni    orkestris.    Ta    asutas    Das    Neue    Trio    ja Homecoming    Woodwind    Ensemble'i    (koos    Dmitri    Bulgakoviga), mille   esimeseks   projektiks   oli   Bachi   Goldbergi   variatsioonid   vene helilooja    Andrei    Eschpai    seades    puupuhkpillikvartetile    maailma esiettekanne    ja    selle    salvestamine.    Pavel    esineb    sageli    Moskva Homecoming     festivalil     ja     Hiiumaa     Homecoming     Festivali     idee kaasautor. Pavel   Strugalev    was   born   in   Moscow   in   1970.   He   graduated   from   the   Gnessin   Specialist   Music   School   in   Moscow   and   Detmold   High   School of   Music,   where   he   was   also   an   assistant   of   professor   G.   Shmalfus.      Pavel   is   a   winner   of   the   Russian   National   Competition   for   Wind   Players and   the   Fernand   Gillet   Intrenational   Competition.      Pavel   is   one   of   a   few   oboists   who   have   been   honoured   with   a   solo   recital   in   the   famous Carnegie   Hall   in   New   York.      Pavel   has   held   the   position   of   the   first   oboist   with   the   Dresden   Philharmonic   Orchestra   and   the   orchestra   of Neue   Philharmonie   Westafalen.      He   founded   Das   Neue   Trio   and   Homecoming   Woodwind   Ensemble   (with   Dmitri   Bulgakov)   and   took   part in   its   first   project   –   the   world   premiere   and   recording   of   Bach’s   Goldberg   Variations,   arranged   for   woodwind   quartet   by   Russian composer   Andrei   Eschpai.      Pavel   is   a   regular   guest   at   the   Homecoming   festival   in   Moscow   and   co-autor   of   the   idea   of   the   Hiiumaa Homecoming Festival.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET