Petr Savinkov

Petr    Savinkov    1994.    aastal    asus    õppima    koorijuhtimist    Gnessini kolledžis.    1998.    aastal    ta    lõpetas    kooli    kiituskirjaga    ja    alustas õpinguid   Tšaikovski   nimelises   Moskva   Riiklikus   Konservatooriumis, tema      professoriks      oli      Boris      Tevlin.      Õpingute      ajal      oli      ta konservatooriumi   kammerkoori   solist,   mis   saavutas   koorijuhi   prof. B.     Tevlin     eestvedamisel     esikohti     nimekatel     konkursitel     (1998. Itaalias,   1999.   Saksamaal,   2000.   Austrias,   2003.   Poolas   jne).   2001.- 2002.   Aastal   õppis   Petr   kompositsiooni   R.Ledenev   juhendamisel   ja 2005.   aastal   lõpetas   koorijuhtimise   kursuse.   Alates   2002.   aastast   on P.   Savnikov   Moskva   Inglise   kiriku   koori   eeslaulja.   Sama   kooriga   on   ta salvestanud   plaadi   “To   Thee   we   sing   and   Thee   we   praise”   ja   on andnud     mitmeid     vene     religioosse     muusika     kontserte     Punasel väljakul    ja    Venemaa    kaubandus-    ja    tööstuskojas.    Alates    2003. aastast    Petr    Savnikov    õpetab    Gnessini    kolledžis    (dirigeerimiste, koorimuusika   kirjandus,   lugemine,   koori   töö   ja   ülesehitus).   Samuti alates   2008.   aastast   Petr   on   Gnessini   kolledži   kammerkoori   kunstiline-   ja   tegevjuht   ning   on   võitnud   järgmiseid   preemiaid:   rahvusvahelise Koorimuusika    võistlus    Poolas    (2007)    III    koht,    rahvusvaheline    konkurss    Moskvas    “Kaasaegne    kunst    ja    haridus”    I    koht    koorimuusika kategoorias,   Euroopa   Koorimuusika   võistlusel   “Chorus   Inside   2008”   Moskvas   I   koht   kategoorias   “Koorimuusika   kunst”   ja   rahvusvaheline konkurss Moskvas “Kaasaegne kunst ja haridus” (2010) Grand Prix kategoorias “Muusikaline esitus ja pedagoogilised oskused” Petr   Savinkov    entered   the   Gnessin   State   Music   College   in   1994   (Choral   conducting   department).   He   graduated   in   1998   with   honours degree   and   became   the   student   of   The   Tchaikovsky   Moscow   State   Conservatory   in   the   class   of   prof.   Boris   Tevlin.   During   his   years   in   the Conservatory   he   was   a   soloist   of   a   prize-winner   Conservatory   Chamber   Choir   (Italy-1998,   Germany-1999,   Austria   -2000,   Poland-2003   and others.)   conducted   by   prof.   B.Tevlin.   In   2001-2002   Petr   Savinkov   also   took   a   course   of   composing   in   the   class   of   prof.   R.Ledenev   and   the postgraduate course in choral conducting in 2005. Since   2002   P.Savinkov   is   the   precentor   of   the   male   Choir   in   the   St.Eligah   Church   in   Moscow.   With   this   male   Choir   he   recorded   a   CD   “To Thee   we   sing   and   Thee   we   praise”   and   given   a   number   of   concerts   of   Russian   religious   music   in   the   Red   Square   and   The   Trade   and Industry Chameber of Russian Federation. Since    2003    Petr    Savinkov    teaches    students    of    The    Gnesins    College    (conducting,    choral    scores    reading,    choral    literature,    choral arrangement and choral ensemble). As artistic director (since 2008) and chef conductor of the Chamber Choir of Gnesins College he won the following prizes: The International Choral contest in Poland (2007) lll prize The International contest “Modern art and education “ in Moscow I prize in Choral singing The European choral contest “Chorus Inside 2008” in Moscow I prize in category “Choral Arts” The   International   contest   “Modern   Art   and   education”   in   Moscow   2010   Grand   Prix   in   the   nomination   “Music   performance   and   pedagogical skills”. In   2013   Petr   Savinkov   was   appointed   Chief   Conductor   of   the   Great   Academic   Choir   of   the   Gnesins   College   (while   preserving   his   post   of   Art director and chief conductor of the Chamber Choir) and was also invited to teach in The Russian Music Academy named after the Gnesins.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET