Peeter Sarapuu

Peeter     Sarapuu     on     tuntud     fagoti     mängija,     kammermuusik, orkestrant   ja   pedagoog.   Tema   repertuaaris   on   eelistatult   varajane muusika   originaalinstrumentidel   (barokk   ja   klassikaline   fagott)   ning nüüdismuusika-    ja    soolo    projektid,    sageli    ka    prantsuse    muusika. Peeter   alustas   muusika   õpinguid   flöödil   Kiviõli   laste   muusikakoolis, mille   lõpetas   1978.   aastal.   Õpingud   jätkusid   Tallinna   Georg   Otsa nimelises     muusikakoolis     (lõpetas     1982)     ja     Tallinna     Riiklikus Konservatooriumis    (lõpetas    1989),    mõlemas    Andres    Lepnurme juhendamisel.    Aastatel    1991-1992    arendas    Sarapuu    oma    oskusi Helsingis,   võttes   László   Haralt   eratunde.   Aastatel   1982-1983   töötas Peeter    Sarapuu    Eesti    Rahvusooperi    orkestris    ja    1985-1991    Eesti Riiklikus   Sümfooniaorkestris   (1989-1991   abikontsertmeister).   1991- 1993     mängis     ta     Lapi     kammerorkestris,     1993-1998     oli     Vaasa linnaorkestri   kontsertmängija.   Aastast   1998   töötab   Sarapuu      Eesti Riiklikus     Sümfooniaorkestris     (alates     2005.a     kontsertmeistrina). Lisaks    on    Sarapuu    õpetanud    fagotti    Rovaniemi    muusikakoolis (1991-1993),    Lääne-Botnia    muusikakoolis    ja    Vaasa    Kuula-opisto    muusikainstituudis    (mõlemas    1994-1998).    Aastast    1998    on    Peeter Sarapuu Vanalinna Muusikakooli juhataja. Peeter   Sarapuu   kuulub   alates   1992.   aastast   Soome   ja   rahvusvahelisse   oboe-   ja   fagotiühingusse   (FDRS,   Soome   keelne   lühend   SOFS)   ja alates   2001.   aastast   Rahvusvahelisse   Oboe   ja   Fagoti   Seltsi   (IDRS).   Sarapuu   on   üles   astunud   ka   solisti   ja   kammermuusikuna.   Solistina   tegid ta   oma   debüüdi   1986.   aastal,   mängides   W.   A.   Mozarti   Fagotikontserti   koos   Eesti   Rahvusliku   Sümfooniaorkestriga,   lisaks   on   ta   soleerinud Lapi   Kammerorkestri   ja   Vaasa   Linnaorkestri   ees.   Ta   on   mänginud   NYYD   Ensemble’i,   Drottingholmi   Barokkorkestri,   Helsingi   Barokkorkestri, Kuuenda   korruse   orkestriga   (Kuudennen   Kerroksen   Orkesteri)   ja   Opus   X   Ensemble'ga.   Peeter   Sarapuu   on   esinenud   mitmesugustel festivalidel   nagu   "NYYD"   (1991-),   MaezerMusic   (2003-   Berliinis),   festivalil   Musica   Antiqua   Bruges   (2003),   Europamusicale   (2004   Berliinis, Wiesbadenis,   Leipzigis,   Münchenis)   ja   Aterforum   (2005   Itaalias).   Ta   on   salvestanud   Eesti   Rahvusringhäälingule   ja   on   üles   astunud   solistina mitmetel   CD-lindistustel   nagu   Eino   Tambergi   kontsert   Grosso   (Eesti   Riiklik   Sümfooniaorkester,   dirigent   Arvo   Volmer),   Toivo   Tulev   "Be   lost in the call" (NYYD Ensemble, dirigent Olari Elts) ja "Ajaloo ilu" (Corelli Consort). Peeter   Sarapuu    is   a   renowed   bassoon   player,   chamber   musician,   concertmaster   and   pedagogue.   His   repertoire   comprise   preferably   early music   played   by   original   intruments   (Baroque   and   Classical   bassoon)   and   also   contemporary   music   and   solo   programs   often   include French music. Peeter   Sarapuu   began   music   studies   on   flute   at   Kiviõli   Children´s   Music   School,   which   he   gradusted   in   1978.   Studies   continued   at   Georg Ots   Tallinn   Music   School   (graduated   at   1982)   and   Tallinn   National   Conservatoire   (graduated   at   1989),   both   under   the   guidance   of   Andres Lepnurm. In 1991–1992 Sarapuu developed his skills in Helsingi, receaving private lessons by László Hara. In   1982–1983   Peeter   Sarapuu   worked   at   Estonian   National   Opera   Orchestra   and   in   1985–1991   at   Estonian   National   Symphony   Orchestra (1989–1991   an   assistant   concertmaster).   In   1991–1993   Peeter   Sarapuu   played   at   the   Chamber   Orchestra   of   Lapland,   in   1993–1998 Sarapuu   was   the   concertmaster   of   Vaasa   City   Orchestra.   Since   1998   Sarapuu   works   at   Estonian   National   Symphony   Orchestra   (since   2005 as   a   concert   master).   In   addition   Sarapuu   has   teached   bassoon   at   Rovaniemi   Music   School   (1991–1993),   West   Bothnia   Music   School   and Kuula-opisto Music Institute in Vaasa (both 1994–1998). Since 1998 Peeter Sarapuu is Head of Old Town Music School. Peeter   Sarapuu   belongs   since   1992   to   The   Finnish   Double   Reed   Society   (FDRS,   finnish   abbreviation   SOFS)   and   since   2001   to   International Double   Reed   Society   (IDRS).   Sarapuu   has   also   acted   as   a   soloist   and   chamber   musician.   As   a   soloist   Sarapuu   made   his   debute   in   1986 playing   W.   A.   Mozart´s   Bassoon   Concerto   with   Estonian   National   Syphony   Orchestra,   in   addition   has   Sarapuu   played   solo   with   Chamber Orchestra    of    Lapland,    Vaasa    City    Orchestra    and    cooperated    with    NYYD    ensemble,    Drottningholm    Baroque    Ensemble,    Sixth    Floor Orchestra   (Kuudennen   Kerroksen   Orkesteri)   and   Opus   X   Ensemble.   Sarapuu´s   repertoire   comprise   preferably   early   music,   which   is   played by   original   instruments   –   Baroque   and   Classical   bassoon.   He   also   playes   contemporary   music   and   his   solo   programs   include   often   French composer´s music. Peeter   Sarapuu   has   given   recitals   at   several   festvals   such   as   „NYYD“   (since   1991),   MaezerMusic   (since   2003   in   Berlin),   at   the   festival   Musica Antiqua   Bruges   (2003),   Europamusicale   (2004   in   Berlin,   Wiesbaden,   Leipzig,   München)   and   Aterforum   (2005   in   Italy).   He   has   made recordings   for   Estonian   Public   Broadcast   and   has   been   soloist   at   several   CD-recordings   such   as   Eino   Tamberg´s   „Concerto   Grosso“ (Estonian   National   Symphony   Orchestra,   conductor   Arvo   Volmer),   Toivo   Tulev´s   „Be   Lost   in   the   Call“   (NYYD   Ensemble,   conductor   Olari   Elts) and „Beauty of History“ (Corelli Consort).
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET