Peeter Sarapuu

Peeter Sarapuu on tuntud fagoti mängija, kammermuusik, orkestrant ja pedagoog. Tema repertuaaris on eelistatult varajane muusika originaalinstrumentidel (barokk ja klassikaline fagott) ning nüüdismuusika- ja soolo projektid, sageli ka prantsuse muusika. Peeter alustas muusika õpinguid flöödil Kiviõli laste muusikakoolis, mille lõpetas 1978. aastal. Õpingud jätkusid Tallinna Georg Otsa nimelises muusikakoolis (lõpetas 1982) ja Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (lõpetas 1989), mõlemas Andres Lepnurme juhendamisel. Aastatel 1991-1992 arendas Sarapuu oma oskusi Helsingis, võttes László Haralt eratunde. Aastatel 1982-1983 töötas Peeter Sarapuu Eesti Rahvusooperi orkestris ja 1985-1991 Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris (1989-1991 abikontsertmeister). 1991- 1993 mängis ta Lapi kammerorkestris, 1993-1998 oli Vaasa linnaorkestri kontsertmängija. Aastast 1998 töötab Sarapuu Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris (alates 2005.a kontsertmeistrina). Lisaks on Sarapuu õpetanud fagotti Rovaniemi muusikakoolis (1991-1993), Lääne-Botnia muusikakoolis ja Vaasa Kuula-opisto muusikainstituudis (mõlemas 1994-1998). Aastast 1998 on Peeter Sarapuu Vanalinna Muusikakooli juhataja. Peeter Sarapuu kuulub alates 1992. aastast Soome ja rahvusvahelisse oboe- ja fagotiühingusse (FDRS, Soome keelne lühend SOFS) ja alates 2001. aastast Rahvusvahelisse Oboe ja Fagoti Seltsi (IDRS). Sarapuu on üles astunud ka solisti ja kammermuusikuna. Solistina tegid ta oma debüüdi 1986. aastal, mängides W. A. Mozarti Fagotikontserti koos Eesti Rahvusliku Sümfooniaorkestriga, lisaks on ta soleerinud Lapi Kammerorkestri ja Vaasa Linnaorkestri ees. Ta on mänginud NYYD Ensemble’i, Drottingholmi Barokkorkestri, Helsingi Barokkorkestri, Kuuenda korruse orkestriga (Kuudennen Kerroksen Orkesteri) ja Opus X Ensemble'ga. Peeter Sarapuu on esinenud mitmesugustel festivalidel nagu "NYYD" (1991-), MaezerMusic (2003- Berliinis), festivalil Musica Antiqua Bruges (2003), Europamusicale (2004 Berliinis, Wiesbadenis, Leipzigis, Münchenis) ja Aterforum (2005 Itaalias). Ta on salvestanud Eesti Rahvusringhäälingule ja on üles astunud solistina mitmetel CD-lindistustel nagu Eino Tambergi kontsert Grosso (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Arvo Volmer), Toivo Tulev "Be lost in the call" (NYYD Ensemble, dirigent Olari Elts) ja "Ajaloo ilu" (Corelli Consort). Peeter Sarapuu is a renowed bassoon player, chamber musician, concertmaster and pedagogue. His repertoire comprise preferably early music played by original intruments (Baroque and Classical bassoon) and also contemporary music and solo programs often include French music. Peeter Sarapuu began music studies on flute at Kiviõli Children´s Music School, which he gradusted in 1978. Studies continued at Georg Ots Tallinn Music School (graduated at 1982) and Tallinn National Conservatoire (graduated at 1989), both under the guidance of Andres Lepnurm. In 1991–1992 Sarapuu developed his skills in Helsingi, receaving private lessons by László Hara. In 1982–1983 Peeter Sarapuu worked at Estonian National Opera Orchestra and in 1985–1991 at Estonian National Symphony Orchestra (1989–1991 an assistant concertmaster). In 1991–1993 Peeter Sarapuu played at the Chamber Orchestra of Lapland, in 1993–1998 Sarapuu was the concertmaster of Vaasa City Orchestra. Since 1998 Sarapuu works at Estonian National Symphony Orchestra (since 2005 as a concert master). In addition Sarapuu has teached bassoon at Rovaniemi Music School (1991–1993), West Bothnia Music School and Kuula-opisto Music Institute in Vaasa (both 1994–1998). Since 1998 Peeter Sarapuu is Head of Old Town Music School. Peeter Sarapuu belongs since 1992 to The Finnish Double Reed Society (FDRS, finnish abbreviation SOFS) and since 2001 to International Double Reed Society (IDRS). Sarapuu has also acted as a soloist and chamber musician. As a soloist Sarapuu made his debute in 1986 playing W. A. Mozart´s Bassoon Concerto with Estonian National Syphony Orchestra, in addition has Sarapuu played solo with Chamber Orchestra of Lapland, Vaasa City Orchestra and cooperated with NYYD ensemble, Drottningholm Baroque Ensemble, Sixth Floor Orchestra (Kuudennen Kerroksen Orkesteri) and Opus X Ensemble. Sarapuu´s repertoire comprise preferably early music, which is played by original instruments Baroque and Classical bassoon. He also playes contemporary music and his solo programs include often French composer´s music. Peeter Sarapuu has given recitals at several festvals such as „NYYD“ (since 1991), MaezerMusic (since 2003 in Berlin), at the festival Musica Antiqua Bruges (2003), Europamusicale (2004 in Berlin, Wiesbaden, Leipzig, München) and Aterforum (2005 in Italy). He has made recordings for Estonian Public Broadcast and has been soloist at several CD-recordings such as Eino Tamberg´s „Concerto Grosso“ (Estonian National Symphony Orchestra, conductor Arvo Volmer), Toivo Tulev´s „Be Lost in the Call“ (NYYD Ensemble, conductor Olari Elts) and „Beauty of History“ (Corelli Consort).
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET