Roman Mints

Roman     Mints     sündis     1976.     aastal     Moskvas     ja     alustas     viiuli mängimisega   viieaastaselt.   Aastal   1994   pälvis   ta   Londoni   Kuningliku Muusikakolledži   fondi   stipendiumi   ning   õppis   ka   Guildhalli   Muusika- ja   Teatrikoolis,   pälvides   mõlemas   koolis   erinevaid   auhindu.   Tema õpetajad   olid   L.   Svetlova,   N.   Fikhtengoltz   ja   F.   Andrievsky.   Roman Mints   on   teinud   Desyatnikovi,   Golijovi,   Taveneri,   MacMillani,   Scelsi   ja Mozetichi    teoste    Venemaa    esiettekandeid    ja    ka    üle    viiekümne Tabakova,   Desyatnikovi,   Bennett,   Finnissy,   Irvine,   Langer,   Vassiljev, Burrell,   Miyachi,   Duddell   ja   teiste   teoste   maailma   esiettekandeid. 1998.    aastal    asutasid    Roman    Mints    ja    oboist    Dmitri    Bulgakov Moskvas      “Homecoming”      kammermuusika      festivali,      mis      on Venemaal   laialdaselt   tunnustanud   ja   omaks   võetud.   “Homecoming” kontserdiprogrammide   sisuks   on   temaatilised   teoste   valikud,   millel on    üks    võimas    läbijooksev,    kuid    mitte    ilmtingimata    muusikaline idee.   Festivali   algusest   saati   on   Roman   loonud   enam   kui   nelikümmend   sellelaadset   teost.   2002.   aasta   aprillis   juhtis   Roman   ka   Venemaal represseeritute   muusikaprojekti,   mis   koosnes   kahest   kontserdist   ja   heliloojate,   kelle   muusikat   oli   represseeritud,   konverentsist.   Selle projekti    tulemusena    ilmus    Klassika    XXI    Kirjastuse    poolt    raamat    ja    CD.    Roman    on    salvestanud    ECM-i,    Black    Boxi,    Quartzi    ja    muude plaadifirmadega    ning    tema    albumitel    kõlavad    mitmed    maailma    esiettekanded.    ECM-i    Dobrinka    Tabakova    teoste    album    nomineeriti Grammy   auhinnale   parima   kaasaegse   kogumikuna.   Roman   on   teinud   koostööd   dirigentide   Andrew   Davise,   Saulius   Sondeckise,   Vladimir Ziva,   Vladimir   Ponkiniga;   viiuldajate   Gidon   Kremeri,   Alina   Ibragimova,   Boris   Brovtsyni,   Alexander   Sitkovetskyga;   flutistist   Sharon   Bezaly, oboistide   Dmitri   Bulgakovi   ja   Nicholas   Danieliga;   pianistide   Katya   Apekisheva,   Alexander   Kobrini,   Charles   Oweni,   José   Gallardo,   Vadym Kholodenkoga;   tšellistide   Boris   Andrianovi,   Aleksander   Buzlovi   ja   Tatiana   Vassilievaga;   viiuldajate   Maxim   Rysanovi   ja   Nils   Mönkemeyeriga; lauljate   Gweneth-Ann   Jeffersi,   William   Purefoy,   Anna   Dennise   ja   teistega.   Roman   on   esinenud   sellistes   tuntud   koosseisudes   nagu   London Mozart   Players,   Londoni   Kammerorkester,   Leedu   Kammerorkester,   Musica   Viva   Orchestra,   Vene   Filharmoonia,   Kremerata   Baltica,   Praha solistid   ja   Praha   Sinfonia   muu   hulgas.   2008.   aasta   suvel,   Gidon   Kremeri   kutsel,   juhtis   Roman   Grammy-võitnud   Kremerata   Baltica   Orchestra Sigulda   ja   Lockenhausi   festivalidel.   Väljaspool   klassikalist   ala   on   Roman   töötanud   vaba-improvisatiivse   saksofonisti   Paul   Dunmalliga, Brianiga   Irvine   Ensemble'ga,   Pokrovsky   Ensemble'ga   ja   Vene   IDM   grupiga   EU.   Ta   on   osalenud   ka   mitmes   teatriprojektis,   sealhulgas   Langer Ariadne   ja   Stravinsky's   “Soldier's   Tale”,   töötanud   lavastajate   Vasili   Barkhatovi   ja   Tim   Hopkinsiga,   koreograafide   Alla   Sigalova   ja   Oleg Glushkoviga    ning    filmi    režissöör    Alexander    Zeldovichiga.    Tema    Mozetichi    viiuli    kontserdi    “Affairs    of    the    Heart”    salvestust    kasutati Hongkongi   balleti,   Royal   Winnipeg   balleti   ja   Q-tantsuettevõtte   lavastustes.   Romani   viimasel   CD-l   Ysaye,   Schnittke,   Piazzolla   ja   Silvestrovi soolo   teosed   viiulile   kasutab   uuenduslikku   lähenemist   salvestusel   ja   toimetamisel,   et   tõlgendada   neid   teoseid.      Albumil   on   ka   Dobrinka Tabakova   “Spinning   a   Yarn   for   violin   and   kolesnaya   lyra"   (vene   hurdy-gurdy)   maailma   esiettekanne   .   Roman   salvestas   mõlemad   partiid, kasutades   stereosalvestust.      Augustis   2017   tegi   Roman   Faradz   Karayevi   kammerorkestriga   Ühendkuningriigis   esmaesitluse   Bergi   viiuli kontserdi seadele.  Roman   Mints    was   born   in   1976   in   Moscow   and   began   playing   the   violin   at   the   age   of   five.   In   1994   Roman   won   a   Foundation   Scholarship   to the   Royal   College   of   Music   in   London,   and   also   studied   at   the   Guildhall   School   of   Music   and   Drama,   winning   prizes   at   each.   His   teachers were L. Svetlova, N. Fikhtengoltz and F. Andrievsky. Roman   Mints   has   given   Russian   premieres   of   works   by   Desyatnikov,   Golijov,   Tavener,   MacMillan,   Scelsi   and   Mozetich   and   has   also   given world   premieres   of   over   fifty   works   by   Tabakova,   Desyatnikov,   Bennett,   Finnissy,   Irvine,   Langer,   Vassiliev,   Burrell,   Miyachi,   Duddell,   and others. In   1998   Roman   Mints   and   oboist   Dmitry   Bulgakov   founded   the   Homecoming   Chamber   Music   Festival   in   Moscow,   which   has   gained widespread   recognition   and   a   substantial   following   in   Russia.   The   core   of   Homecoming   concert   programmes   are   themed   selections   of works   with   one   powerful   underlying,   but   not   necessarily   musical,   idea   behind   them.   Since   the   inception   of   the   festival,   Roman   has authored   more   than   forty   such   programmes.   In   April   2002,   Roman   co-directed   the   Suppressed   Music   project   in   Russia,   which   comprised two   concerts   and   a   conference   on   composers   whose   music   had   been   suppressed.   A   book   and   CD   were   released   as   a   result   of   this   project, by the Klassika XXI Publishing House. Roman   has   recorded   for   ECM,   Black   Box,   Quartz,   and   other   labels,   and   his   albums   feature   a   number   of   world-premiere   recordings.   An album   of   works   by   Dobrinka   Tabakova   for   ECM   was   nominated   for   a   Grammy   Award   for   Best   Contemporary   Compendium.   Roman   has collaborated   with   conductors   Andrew   Davis,   Saulius   Sondeckis,   Vladimir   Ziva,   Vladimir   Ponkin;   violinists   Gidon   Kremer,   Alina   Ibragimova, Boris   Brovtsyn,   Alexander   Sitkovetsky;   flautist   Sharon   Bezaly,   oboists   Dmitri   Bulgakov   and   Nicholas   Daniel;   pianists   Katya   Apekisheva, Alexander   Kobrin,   Charles   Owen,   José   Gallardo,   Vadym   Kholodenko;   cellists   Boris   Andrianov,   Alexander   Buzlov   and   Tatiana   Vassilieva; violists Maxim Rysanov and Nils Mönkemeyer; singers Gweneth-Ann Jeffers, William Purefoy, Anna Dennis and others. Roman    has    performed    with    such    prominent    groups    as    London    Mozart    Players,    London    Chamber    Orchestra,    Lithuanian    Chamber Orchestra, Musica Viva Orchestra, Russian Philharmonia, Kremerata Baltica, Prague Soloists and Prague Sinfonia, among others. In   Summer   2008,   after   an   invitation   from   Gidon   Kremer,   Roman   led   the   Grammy-winning   Kremerata   Baltica   Orchestra   for   performances in the Sigulda and Lockenhaus Festivals. Outside   the   classical   field,   Roman   has   worked   with   free-improvising   saxophonist   Paul   Dunmall,   the   Brian   Irvine   Ensemble,   Pokrovsky Ensemble,   and   Russian   IDM   group   EU.   He   has   also   participated   in   several   theatre   productions   including   Langer’s   Ariadne   and   Stravinsky’s Soldier’s   Tale.   He   has   worked   with   theatre   directors   Vasily   Barkhatov   and   Tim   Hopkins,   choreographers   Alla   Sigalova   and   Oleg   Glushkov, and   film   director   Alexander   Zeldovich.   His   recording   of   Mozetich   Violin   Concerto   ‘Affairs   of   the   Heart’   was   used   in   productions   by   Hong Kong Ballet, Royal Winnipeg Ballet and the Q-dance company. Roman’s   latest   cd   of   solo   works   for   violin   by   Ysaye,   Schnittke,   Piazzolla   and   Silvestrov   uses   innovative   recording   and   editing   approach   to interpreting   these   works   and   will   be   released   in   2014.   The   album   also   includes   a   world   premiere   recording   of   Spinning   a   Yarn   for   violin and kolesnaya lira (Russian hurdy-gurdy) by Dobrinka Tabakova. Roman recorded both parts using multi-tracking. The   latest   album   featuring      works   by   Russian   composer   Leonid   Desyatnikov   was   received   very   warmly   by   the   press,   including   five   star review from BBC Music Magazine. In August 2017 Roman gave a UK premiere of Faradzh Karayev’s chamber orchestra arrangement of Berg’s Violin Concerto.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET