Anton Dressler

Itaalia   ajaleht   Corriere   della   Sera   on   kirjeldanud   teda   kui   “lummava tundlikkuse”         ja         “suurepärase         intonatsiooni”,         “unikaalse lähedustundega”     muusikut,     Bologna     "Resto     del     Carlino"     poolt hinnatud   klarnetisti.   Ta   on   üles   astunud   solistina   Itaalias,   Belgias, Saksamaal,    Prantsusmaal,    Venemaal,    Rootsis,    USAs,    Iisraelis    ja Taiwanis,   kus   esinenud   koos   Mischa   Maisky,   Julian   Rachlin,   Jean- Yves    Thibaudet,    Boris    Petrushansky,    Itamar    Golani,    Ingrid    Fliteri, Alexander   Kobrini,   Olga   Kerni,   S.Peterburgi   kvarteti,   Avivi   kvarteti, Moskva   Kammerorkestri,   The   Seasons   kammerorkestri   ja   paljude teistega.   Ta   on   osalenud   erinevatel   muusikafestivalidel,   sealhulgas "Festival   Dei   Due   Mondi"   Spoletos,   "Portogruaro   festivalil",   Aspeni   ja Colmari      festivalidel      "Homecoming"      kammermuusika      festivalil Moskvas,"Four    Seasons"    Peterburgis,    "Kissingen    Sommer".    Olles sündinud     1974.     aastal     Moskvas     lõpetas     ta     Moskva     konservatooriumi          L.Mikhailovi     ja     V.Sokolovi     juhtimisel;     õppis     Bologna konservatooriumis   Italo   Cappicchioniga   ja   osales   A.   Payi,   S.   &   W.   Meyeri,   E.   Danielsi   ja   F.   Meloni   meistrikursustel.   Dressler   on   võitnud esikohti   konkurssidel   "Nõukogude   Liidu   noored   talendid"   Venemaal,   Stresas   toimunud   rahvusvahelisel   konkursil,   Kremonas   "Ponchielli konkursil"    ning    "Rovere    d'Oro"    Itaalias.    Ta        on    auhinnatud    tulevikulootuse    diplomiga    Markneukirchenis    (Saksamaa)    rahvusvahelisel klarnetikonkursil;   teise   kohaga   rahvusvahelisel   muusika   turniiril   (TIM)   ja   kolmanda   kohaga   "Valentino   Bucchi"   rahvusvahelisel   konkursil Roomas.   Sügavalt   pühendununa   kammermuusika   repertuaarile,   on   ta   üks   modulaarse   "Kaleido   Ensemble"   asutajaliikmetest.   Andunud kaasaja   muusikale   on   Dressler   teinud   mitmeid   esiettekandeid,   mitmetelt   heliloojatelt   nagu   U.Brener,   E.Podgaiz,   M.Bronner,   A.   Rosenblat, E.Galperin,   A.Chaikovsky,   kes   on   ka   pühendanud   talle   oma   heliteoseid.   Kirg   elava   elektroonika   vastu   on   toonud   kaasa   tema   repertuaari laienemise   ning   uute   programmide   ja   kompositsioonide   arenemise.   Dressler   on   olnud   orkestrite   "Jeunesses   Musicales   World   Orchestra", "Padova   e   Veneto"   kammerorkester,   "Orchestra   da   Camera   di   Mantova",   "Pomeriggi   Musicali   di   Milano",   Sinfonica   di   Savona   ja   paljud teiste   esiklarnet.   Ta   on   osalenud   ka   erinevates   džässi-,   klezmer-   ja   üleminekuprojektides,   esinenud   koos   artistidega   Uri   Beneriga   (AntUr Duo),   Elias   Faingershi,   Arcady   Schilkloperi   jt.   Dressler   on   salvestanud      Messiaseni   "Quatuor   Pour   la   Fin   du   Temps"   (Atopos)   Itaalias, Prokofjevi    Heebrea    teemalise    avamängu    "Vene    aastaajad",    vene    muusika    CD    klarnetile    ja    klaverile    (Cryston)    Jaapanis    ning    astub üles“Leonid Desyatnikov CD-l “The Leaden Echo” (UK Quartz). Described    by   the   Italian   newspaper   Corriere   della   Sera   as   a   clarinetist   of   “spellbinding   sensibility”,   with   a   “superb   intonation,   a   unique sense   of   intimacy”   priced   by   the   Bologna   “Resto   del   Carlino”.   His   appearances   as   soloist   include   such   countries   as   Italy,   Belgium,   Germany, France,   Russia,   Sweden,   Usa,   Israel   and   Taiwan,   performing   with   Mischa   Maisky,   Julian   Rachlin,   Jean-Yves   Thibaudet,   Boris   Petrushansky, Itamar   Golan,   Ingrid   Fliter,      Alexander   Kobrin,   Olga   Kern,   S.Petersburg   Quartet,   Aviv   Quartet,   Moscow   Chamber   Orchestra,   The   Seasons Chamber   Orchestra   etc.   He   participated   in   different   music   festivals   such   as   “Festival   Dei   Due   Mondi”   in   Spoleto,   “Portogruaro   Festival”, Aspen and Colmar Festivals, “Homecoming” Chamber Music Festival in Moscow, “Four Seasons” in S. Petersburg, “Kissingen Sommer” etc. Born   in   Moscow   in   1974,   he   concluded   his   studies   at   the   Moscow   Conservatory   under   the   leadership   of   L.Mikhailov   and   V.Sokolov;   at   the Bologna   Conservatory   with   Italo   Cappicchioni;   participated   in   master   classes   by   A.   Pay,   S.   &   W.   Meyer,   E.   Daniels   and   F.   Meloni.   He   has   won first    prizes    in    competitions    such    as    the    “Young    Talents    of    Soviet    Union”    in    Russia,    International    Competition    in    Stresa,    “Ponchielli Competition”   in   Cremona,   “Rovere   d’Oro”   (Italy).   He   was   awarded   the   Diploma   of   Promising   Soloist   in   International   Clarinet   Competition   in Markneukirchen   (Germany),   second   price   at   the   International   Music   Tournament   (T.I.M.)   and   the   third   prize   at   the   “Valentino   Bucchi” International Competition in Rome. Deeply committed to the chamber music repertoire, he is one of the founding members of the modular “Kaleido Ensemble”. Devoted   to   the   music   of   our   time,   Mr.   Dressler   has   premiered   numerous   works   and   several   composers   such   as   U.Brener,   E.Podgaiz, M.Bronner,   A.Rosenblat,   E.Galperin,   A.Chaikovsky,   have   dedicated   their   compositions   to   him.   His   passion   for   live   electronics   has   brought him to broaden his repertoire and develop new programs and compositions. Mr.   Dressler   has   joint   various   orchestras   as   first   clarinet   such   as   “Jeunesses   Musicales   World   Orchestra”,   “Padova   e   Veneto”   chamber orchestra, “Orchestra da Camera di Mantova”, “Pomeriggi Musicali di Milano” Orchestra, Orchestra Sinfonica di Savona and such. Anton   has   taken   part   as   well   in   various   jazz,   klezmer   and   crossover   projects,   performing   with   Uri   Brener   (in   AntUr   Duo),   Elias   Faingersh, Arcady Schilkloper among others. Dressler   has   recorded   the   Messiaen’s   “Quatuor   Pour   la   Fin   du   Temps”   for   “Atopos”,   Italy,   Overture   on   Hebrew   themes   by   Prokofiev   for “Russian   Seasons”,   a   CD   of   Russian   Music   for   clarinet   and   piano   for   “Cryston”,   Japan   and   featured   in   the   CD   “Leonid   Desyatnikov:   The Leaden Echo” by the UK label Quartz.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET