Victoria Calvo Ordoñez

Hispaanias     sündinuna     läbis     oma     bakalaureuseõppe     Aragóni muusika      konservatooriumis      (Zaragoza,      Hispaania),      lõpetades kiitusega     flöödi-     ja     kammermuusika     eriala.     Hiljem     kolis     ta Saksamaale,    kus    elab    praeguseni,    jätkates    solisti    meisterlikkuse õpinguid   koos   János   Bálint'iga   Hochschule   für   Musik   Detmoldis.   Ta on kaasa mänginud erinevates Hispaania orkestrites nagu Camerata Aragón,    Orquesta    Ciudad    de    Granada    Akadeemia,    Orquesta    de Cadaqués     ,     Orquestra     del     Reino     de     Aragón,     Castilla     y     León Orquesta;   ja   Saksamaa:   Bergische   Symphoniker,   Philharmonisches Orchester     Hagen,     Symphonische     Orchestra     des     Landesheaters Detmold,       Neue       Philharmonie       Westfalen       nende       hulgas. Kammermuusikaalasteks   saavutusteks   võiks   lugeda   tuuril   osalemist Berliini   Filharmoonia   solisti   Camerata   Aragoni   ja   teiste   solistidega; osalemist    Peter    Grossi    festivalil    Groningenis    (Holland)    ansambel Cruciaal'iga,       ansamblit       Academia       para       la       Nueva       Musica Zaragoza'is(Hispaania)   ja   ka   hooaja   CAI   Zaragozas   kontserdid   erinevate   ansamblitega.   Aastal   2017   andis   ta   ka   meistrikursuseid   Hispaania professionaalse    muusika    konservatooriumis    Manuel    Quiroga.    2016.    aastast    saati    töötab    Filharmoonia    Südwestfaleni    Orchestris (Saksamaa) soolo flötistina. Born   in   Spain ,   she   carried   out   her   Bachelor   studies   at   the   Conservatory   of   Music   of   Aragón   (Zaragoza   ,   Spain   ),   finishing   with   Honors   in Flute   and   Chamber   Music.   Later   she   moved   to   Germany,   where   she   currently   lives   ,   to   continue   her   studies   doing   a   Solist   Master   with János Bálint at the Hochschule für Musik Detmold . She   has   participated   in   several   orchestras   in   Spain:   Camerata   Aragón,   Orquesta   Ciudad   de   Granada   Academy,   Orquesta   de   Cadaqués, Orquestra   del   Reino   de   Aragón,   Orquesta   de   Castilla   y   León;   and   Germany:   Bergische   Symphoniker,   Philharmonisches   Orchester   Hagen, Symphonische Orchester des Landestheaters Detmold, Neue Philharmonie Westfalen, among others. About   Chamber   Music   achievements,   she   took   part   of   a   Tour   with   the   Camerata   Aragon   and   Solists   from   the   Berliner   Philharmonic   at   the Berliner   Philharmonie;   participated   at   the   Peter   de   Grote   Festival   in   Groningen   (Holland)   with   the   Ensemble   Cruciaal,      Ensemble   Academia para la Nueva Musica in Zaragoza (Spain), as well as Season Concerts from CAI in Zaragoza with various ensembles. In 2017 she gave as well Masterclasses at the Conservatorio Profesional de Musica Manuel Quiroga in Spain. Since 2016 she is  employed by the Philharmonie Südwestfalen Orchester (Germany) as Solo Flute.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET