Dmitri Bulgakov

Dmitri    Bulgakov    on    lõpetanud    Moskva    Gnessini    muusikakooli    ja Detmoldi kõrgkooli. Ühtlasi       on       ta       Vene       riikliku       noorte       konkursi,       Venemaa puhkpillimängijate   riikliku   konkursi,   Kölni   R.   Lauschmanni   konkursi ja   Ühendkuningriigis   TWIYCA   konkursi   laureaat.   Dmitri   on   ka   GWK, DAAD    ja    Triumph    auhindade    laureaat.    Olles    väga    nõutud    artist kammermuusiku   ja   solistina,   on   ta   osalenud   paljudel   festivalidel, sealhulgas   Grazi,   Elba   ja   Oldenburgi   festivalidel.   Samuti   on   esinenud mitmete     orkestritega     dirigentide     käe     all,     nagu     L.     Markise,     S. Sholtesh,    V.    Ziva,    D.    Kawka    ja    D.    Sitkovetsky.    Tema    kontserti Philarmonie      Esseniga      sai      jälgida      otseülekandes      3sat-Live'i telekanalil.     Dmitri     on     teinud     hulgaliselt     salvestusi     raadios     ja televisioonis. 1998.   aastal   asutasid   Dmitri   Bulgakov   ja   Roman   Mints   Moskvas   Homecoming   kammermuusika   festivali.   2002.   a   aprillis   kaasjuhatas   Dmitri represseeritute   muusikute   projekti   Venemaal,   mis   koosnes   represseeritud   heliloojate   kahest   kontserdist   ja   konverentsist.   Festivalide korraldamise   ajal   nimetasid   Roman   Mints   ja   Dmitri   end   noorema   muusikute   põlvkonna   mitteametlikeks   liidriteks   (tsiteeritud   ajakirjast Vremya Novostei). 2005.   a   asutasid   Dmitri   ja   Pavel   Strugalev   Homecoming   Woodwindi   Ensemble'i,   mille   esimene   projekt   oli   Bachi   Goldbergi   variatsioonidele, mille    vene    helilooja    Andrei    Eschpai    seadis    puupuhkpilli    kvartetile,    maailma    esiettekanne    ja    salvestamine    Quartz    Music'ile    QTZ2051.      Praegu   jagab   Dmitri   oma   aega   Gnessini   kooli,   Moskva   konservatooriumi   ja   Eesti   Muusika-   ja   Teatriakadeemias   esinemiste   ning   õpetamise vahel. Dmitri   Bulgakov    graduated   from   the   Gnessin   Music   School   in   Moscow   and   Detmold   High   School   of   Music.   Dmitri   is   a   winner   of   the   Russian National   Youth   competition,   the   Russian   National   Competition   for   wind   players,   R.   Lauschmann   Competition   in   Cologne   and   TWIYCA Competition   in   the   UK.   Dmitri   is   also   a   recipient   of   the   GWK,   DAAD   and   Triumph   Awards.   Dmitri   is   in   high   demand   as   a   soloist   and chamber   musician,   he   has   taken   part   in   numerous   festivals,   including   the   Graz,   the   Elba   and   the   Oldenburg   Festivals.   He   has   performed with   a   number   of   orchestras   under   conductors   such   as   L.   Markiz,   S.   Sholtesh,   V.   Ziva,   D.   Kawka   and   D.   Sitkovetsky.   His   concert   with Philarmonie   Essen   was   broadcast   live   by   3sat-Live   TV   channel.   Dmitri   has   made   numerous   recordings   for   radio   and   television.   In   1998 Dmitri   and   Roman   Mints   founded   the   Homecoming   Chamber   Music   Festival   in   Moscow.   In   April   2002   Dmitri   co-directed   the   Supressed Music   project   in   Russia,   which   consisted   of   two   concerts   and   a   conference   on   composers   who   where   physically   supressed.   During   the years   running   the   festival   Roman   Mints   and   Dmitri   established   themselves   as   unofficial   leaders   of   the   younger   generation   of   musicians (quoted   from   the   Vremya   Novostei   newspaper).   In   2005   Dmitri   and   Pavel   Strugalev   founded   the   Homecoming   Woodwind   Ensemble, whose    first    project    was    the    world    premiere    and    recording    of    Bach's    Goldberg    Variations    for    Quartz    Music    QTZ2051,    arranged    for woodwind   quartet   by   the   Russian   composer   Andrei   Eschpai.   Currently   Dmitri   divides   his   time   between   performing   and   teaching   at   the Gnessin   School   and   the   Moscow   Conservatoire.   Currently   Dmitri   divides   his   time   between   performing   and   teaching   at   the   Gnessin   School, the Moscow Conservatoire and the Estonian Academy of Music and Theatre.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET