Ksenia Bashmet

Ksenia    Bashmet    sündis    1980.    aastal    Moskvas.    Lõpetas    Gnessini muusika   erikooli   (Elena   Efrussi   ja   Tatiana   Zelikmani   klass)   ja   Moskva Riikliku   Tšaikovski   konservatooriumi   (professor   Lev   Naumov),   kus   ta ka   lõpetas   oma   kraadiõppe,   saatja   erialal   (Irina   Kirillova   klass)   ja kammermuusikas   (Tigran   Alikhanovi   klass).   Diplomeeritud   Virtuosi 2000    rahvusvahelisel    festivalil    (Peterburis,    1994),    auhinnatud    I rahvusvahelisel      Sergei      Taneyev'i      kammeransamblite      konkursil (Kaluga,   2002),   auhinnatud   XVIII   rahvusvahelisel   kammeransamlite konkursil    Caltanissettas    (Itaalia,    2003),    Triumphi    noorteauhinna saaja   (2004)   ning   "Best   Accompanist"   (2010)   ja   "Magnificent   Music     Accompaniment"      eriauhinnad      rahvusvahelisel      Juri      Bashmetti konkursil   (2013).   On   üles   astunud   rahvusvahelistel   festivalidel   "21. sajandi     noored     tähed"     (Samara),     Sviatoslav     Richteri     detsembri õhtud,    Moskva    sügisel,    "The    Return",    "Ars    Longa"    ja    "Vivacello" (Moskva)   ning   festivalidel   Rolandseckis   (Saksamaa),   Tours   (Prantsusmaa)   ,   Verbier   (Šveits),   Tanglewood   (USA)   ja   Elba   (Itaalia).   Sageli   esineb Juri   Bashmetsi   festivalidel   Jaroslavlis,   Sotšis   ja   Khabarovskis.   On   andnud   kontserte   Jaapanis,   USAs,   Iisraelis   ja   Euroopas,   sealhulgas   Tokyo Opera   City   Concert   Hallis,   Viini   Musikvereinis,   Beethoven   Hall'is   Bonnis   ja   Tonhalle's   Zürichis.   Esinenud   koos   kammeransamblitega   nagu Concertino,   Moscow   Soloists   and   New   Russia,   Londoni   Vene   kammerorkester,   Berliini   ja   Hamburgi   kammerorkestrid.   Lavakaaslasteks   Juri Bashmet,   Saulius   Sondeckis,   Gidon   Kremer,   Natalia   Gutman,   Viktor   Tretyakov,   Alexander   Sladkovsky   ja   Alexander   Knyazev.   Bashmet   on salvestanud   kaks   plaati   (Quartz),   millest   teine   Michael   Nyman:   The   Piano   Collection   -   sai   Great   Britain’s   Classic   FM   magazine's   märgitud   kui “Nädala plaat”. Ksenia   Bashmet    was   born   in   Moscow   in   1980.   Graduated   from   the   Gnesins’   Specialised   Middle   School   of   Music   (class   of   Elena   Efrussi   and Tatiana   Zelikman)   and   the   Moscow   State   Tchaikovsky   Conservatoire   (class   of   Professor   Lev   Naumov)   where   she   also   completed   her postgraduate studies, specialising as an accompanist (class of Irina Kirillova) and in chamber music (class of Tigran Alikhanov). Diploma-recipient   at   the   Virtuosi   2000   International   Festival   (St   Petersburg,   1994),   prize-winner   at   the   I   International   Sergei   Taneyev Chamber   Ensembles’   Competition   (Kaluga,   2002),   prize-winner   at   the   XVIII   International   Chamber   Ensembles’   Competition   in   Caltanissetta (Italy,   2003)   and   recipient   of   the   Triumph   youth   award   (2004)   and   the   “Best   Accompanist”   (2010)   and   “Magnificent   Music   Accompaniment” special prizes at the International Yuri Bashmet Competition (2013). Has   appeared   at   the   international   festivals   Young   Stars   of   the   21st   Century   (Samara),   December   Evenings   of   Sviatoslav   Richter,   Moscow Autumn,    The    Return,    Ars    Longa    and    Vivacello    (Moscow)    as    well    as    at    festivals    in    Rolandseck    (Germany),    Tours    (France),    Verbier (Switzerland), Tanglewood (USA) and Elba (Italy). Regularly appears at Yuri Bashmet’s festivals in Yaroslavl, Sochi and Khabarovsk. Has   given   concerts   in   Japan,   the   USA,   Israel   and   Europe   at   venues   including   Tokyo   Opera   City   Concert   Hall,   Vienna’s   Musikverein,   the Beethoven   Hall   in   Bonn   and   the   Tonhalle   in   Zurich.   Has   performed   with   such   chamber   ensembles   asConcertino,   the   Moscow   Soloists   and New   Russia,   the   Russian   Chamber   Orchestra   of   London   and   the   Berlin   and   Hamburg   Chamber   Orchestras.   Has   appeared   with   Yuri Bashmet,   Saulius   Sondeckis,   Gidon   Kremer,   Natalia   Gutman,   Viktor   Tretyakov,   Alexander   Sladkovsky   and   Alexander   Knyazev.   Has   recorded two   discs   on   the   Quartz   label,   the   second   of   which   –   Michael   Nyman:   The   Piano   Collection   –   was   named   “Disc   of   the   Week”   by   Great Britain’s Classic FM magazine.
HIIUMAA HOMECOMING FESTIVAL
© Hiiumaa Homecoming Festival
BUY TICKETS OSTA PILET BUY TICKETS OSTA PILET